Acquia Certified Developer

Hi mọi người,

Có ai đã thi Acquia Certified Developer chưa? có thể chia sẽ vài kinh nghiệm về bài thi của chứng chỉ này được không ạ?

Thanks.

Tags: 

Comments