Hỏi cách tạo mục Opening Hours cho website thư viện

Mọi người ơi cho mình hỏi. Mình muốn làm 1 cái Opening Hours cho website thư viện, có dạng : một khung lịch các ngày trong tháng/ năm (như module calendar), và bên dưới là Giờ mở của của các phòng đọc. Người dùng có thể ticks vào ngày bất kỳ trong lịch, nội dung giờ mở của ở dưới sẽ thiển thị theo. Người quản trị sẽ gán trước nội dung giờ mở của của các phòng đọc theo từng ngày trong lịch. Vd cụ thể như mục Opening Hours của web này ạ http://libportal.nus.edu.sg/frontend/index. thanks cả nhà ^^