Kết nối database ngoài

chào anh em Group
mình đang vướng mắc 1 vấn đề mong được anh em chỉ giáo
Hiện mình có 1 site dùng D7 và 1 site dùng D6
trên site D7 giờ mình muốn tạo 1 kết nối đến database của D6 để thực hiện query select ( lấy 1 vài thông tin)
mình đã cấp quyền cho phép user site D7 có thể đọc database của site D6 nhưng mình kết nối không được
bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho với
Thanks!

Comments

Hi bạn,

Drupal nào thì hiểu và quản lý của Drupal đó. User Drupal A muốn lấy dữ liệu bên một Drupal B thì chỉ có nước dùng module page view alo qua lại.

Còn user của db có quyền truy xuất dữ liệu thế nào thì db nó quản, Drupal sao xía được bạn!

Drupal nếu dùng đúng thông tin của db thì Drupal sẽ đọc được dữ liệu trên db đó.

Vậy vấn đề bạn sẽ xem lại Drupal connect db đúng chưa, module của Drupal A có chắc Drupal B đứng từ xa truy xuất được, bạn xem lại access của page module view đó nhé!

Chúc thành công, tthlan.info

tthlan.info - http://tthlan.info/forum