Không thể thay đổi cập nhật dữ liệu và quản lý full admin trong drupal 7

Mình nhờ một anh viết site bằng drupal 7, nhưng giờ quản trị website của admin bị anh xoá hết các chức năng ko có thay đổi theme hay module...chỉ có chức năng thêm bài viết sửa xoá bài viết. Giờ thì mình sửa dữ liệu cho user và bài viết không được nữa. nó hiện lỗi Error The website encountered an unexpected error. Please try again later. Giờ mình muốn fix lỗi cập nhật dữ liệu được dữ liệu đầu tiên và muốn dành xem được full page admin quản trị. Mình mới tìm hiểu về drupal còn nhiều chỗ chưa rõ mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn m.n

Tags: 

Comments