Lỗi Drupal tự add thêm thẻ <em><strong> trong HTML

Chào các bạn, Trên trang drupal panel của mình cho hiển thị nội dung của 1 view. Cái view-content có nhiều views-row hiển thị, views-row-1 hiển thị bình thường. Nhưng từ views-row-2 thì lại bị bọc trong thẻ ví dụ.

<

div class="view-content">

...

...

...
...

Không hiểu tại sao nó lại thêm các thẻ này vào code. Nhờ các bạn chỉ giúp cách khắc phục lỗi này.

Trân trọng cảm ơn!

Comments