Lỗi Website Drupal khi chuyển VPS

Khi tôi chuyển website sang VPS mới thì gặp lỗi khi truy cập website, click vào các mục khác trên web không hiển thị mà chỉ hiển thị mỗi trang chủ, http://geotechn.vn có ai biết lỗi này và chỉ cho tôi fix nó như nào không ạ.

Ngoài ra khi vào trang quản trị hiển thị lỗi user warning: Duplicate entry '184955' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'access denied', 'admin', 'N;', 4, '', 'http://geotechn.vn/admin', 'http://geotechn.vn/admin', '188.120.254.133', 1490193897) in /home/geotechn/domains/geotechn.vn/public_html/modules/dblog/dblog.module on line 146.

You are not authorized to access this page.

Xin cám ơn.