Mọi người giúp em phần này với ak. Bị như thế này là như thế nào ak

file_put_contents(temporary://fileEbDFTl): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed in file_unmanaged_save_data()

Comments

Đây là lỗi do khi bạn upload file nhưng trong database thì status file này là 0 .. nếu status = '0' thì đây gọi là file tạm , và việc dọn rác các file tạm sẽ được Cron dọn sạch. Bạn nên kiểm tra code của mình khi upload file phải update status file đó là '1' nhé !