Theme drupal

Mình đang tập làm theme drupal giống một số đơn vị hành chính như trang này http://www.moc.gov.vn/en/. Mình đang làm rồi mà gặp vấn đề trong quản lý khối, mọi người giúp mình với ạ

Comments

Bạn có thể nói cụ thể vấn đề Block bạn đang gặp khó khăn là gì không ? Bạn hãy cố gắng viết chi tiết vấn đề giúp mình nhé