Tìm cao nhân chỉ dạy Drupal

Em đang tự tìm hiểu Drupal 7, cơ mà thấy mơ hồ quá nên cần 1 sư phụ chỉ dạy có hệ thống, đi đến nơi về đến chốn ak. Ai biết or biết ai bảo em với ak :))
Please, help me!

Tags: 

Comments