Xin Hướng dẫn build modules live chat sử dụng socket cho drupal

Dear all Mình vừa tìm hiểu drupal, đang muốn viết 1 modules live chat cho site, được yêu cầu là sử dụng socket Mọi người có tài liệu gì liên quan đến phần này share mình với. Thanks

Tags: