6.x

Tạo mục các bài viết liên quan

Em muốn hỏi về cách tạo một block trong đó chứa các bài viết liên quan đến bài viết hiện tại.Nó giống như mục Câu hỏi khác trong phần Hỏi đáp ấy ạ. Có module nào có thể làm tốt cái này ko ạ ? Hay mình phải kết hợp các view với nhau, em có tìm qua trên mạng nhưng chưa tìm được phương án thích hợp. Mong các anh giúp đỡ.

Views - Lọc giá tiền

1. Mình dùng CCK để tạo field là "Giá tiền" 2. Mình dùng Views để lọc các giá trị between (Ví dụ: 1 triệu đến 2 triệu) 3. Nhưng Views chỉ hổ trợ người dùng gõ trực tiếp giá trị vào Min textbox và Max text box 4. Mình muốn chỉnh các giá trị bằng các List between giá có sẵn như: 1 triệu đến 5 triệu, 5 triệu đến 10 triệu 5. Thì phải làm sao? Có plugin nào của Views hỗ trợ việc này không?

Không hiển thị web sau khi upload lên host

hi! mình đang gặp vấn đề trong việc hiển thị nội dung trang web mình đã upload database lên host,và chỉnh lại cấu hình trong file setting.php nhưng khi truy nhập vào web nó hiện ra trang cài đặt drupal Commons ban đầu demo: http://xuxu.bkset.com mình dùng bản Drupal Commons 6x.25 của Acquia

Tags: 
Subscribe to RSS - 6.x