Accordion_menu

Cách sử dụng module Accordion_menu

Tình hình là mình đang làm 1 trang đòi hỏi menu dọc kiểu accordion mình đã down về nhưng nó chỉ ra menu theo dạng phân cấp tức là xổ hết ra luôn. Chứ không được giống accordion. Có pro nào giúp mình được không? mình dùng drupal6. Thank!

Subscribe to RSS - Accordion_menu