action_info_alter()

Changing Existing Actions with action_info_alter()

Chào mọi người!

Mình mới làm quen drupal, cho mình hỏi khi thêm 1 trigger comment_insert dùng hook_action_info_alter để block user (mình làm theo vd trong pro drupal7 development trang 46) mà không thấy nó hiện trên combobox. Bạn nào biết có thể giải thich dùm mình với?

Subscribe to RSS - action_info_alter()