admin

Gặp vấn đề về đăng nhập admin

Mình có tạo 1 trang 403 Forbidden để hướng người dùng đến trang này khi truy nhập bị từ chối, vấn đề là bây h mình đăng nhập bằng tài khoản admin thì không thể đăng nhập được do nó chuyển mình sang trang này. Mình không phải dân IT mà chỉ làm nội dung cho trang này nên không biết cách xử lý như thế nào, nhờ mọi người giúp đỡ. Thanks!

Subscribe to RSS - admin