ajax load

Lỗi Ajax HTTP 500

Site của mình chạy trên localhost thì bình thường nhưng khi up lên hosting thì những panel đã add quicktab bị lỗi không vào được panel content. Khi click vào Edit panel thì chỉ ra trang trắng. Những panel chưa có quicktab thì vẫn vào panel content được nhưng khi mình thử add 1 quicktab vào panel thì gặp lỗi: Ajax HTTP 500. Mình đã search nhiều cách trên google mà chưa sửa được lỗi này.

hỏi về follow (notifications) và load từng phần của website

  1. cho mình hỏi chức năng follow hoặc notifications thì nên dùng module nào? mình ngồi mò cả 1 ngày trời mà thấy không ăn thua gì cả.
    yêu cầu chỉ đơn giản là notify giống facebook

Subscribe to RSS - ajax load