auto post

Drupal 6 - Tự động post bài lên facebook khi tạo bài mới trên website

Em đang muốn làm chức năng: Sau khi tạo một bài mới trên website thì Fanpage facebook tự động chia sẻ bài viết kèm theo đường link. Em đang sử dụng Drupal 6. Mong mọi người giúp đỡ ạ

Subscribe to RSS - auto post