bản dịch

Bản dịch cho Drupal 7

Bạn nào có thể cho mình hỏi làm cách nào để trang web có 2 ngôn ngữ. Nghĩa là tất cả các thông tin của trang sẽ đều đc dịch bằng cả 2 ngôn ngữ đó. Có thể tự động dịch hoặc có thể do quản trị xuất thông tin (nghĩa là những cái gì mình nhập vào sẽ có 2 nhập giá trị 1 là tiếng việt và 1 giá trị tiếng anh)

Subscribe to RSS - bản dịch