Bartik

Thay đổi màu của Theme mặc định Drupal

Chào các bác. Em gặp tình trạng là khi đổi màu theme mặc định Bartik bản Drupal 7 trong mục Color Scheme thì trang web hiện ra toàn màu trắng. Chỉ có chữ trên nền web.
Em đã nhờ Google giúp và thấy phải CHMOD lại file trong mục site/default/file. Các thư mục 755 còn file là 644.
Có một file color/bartik-f3efd97b/colors.css
Em không thể CHMOD file này thành 644 được.

Tags: 
Subscribe to RSS - Bartik