block for drupal 7

Vấn đề tạo sự kiển nổi bật bằng views + block trong drupal 7

Mình mới nghiên cứu drupal 7 mà không hiểu được vấn đề tạo tin tức sự kiện nổi bật giống như các trang báo điện tử, giống như trang này http://truongchinhtribentre.edu.vn. Mình có tạo views, attachment views, block một số module views slide show, link, pathauto, token nhưng làm hoài không được.

Subscribe to RSS - block for drupal 7