cài lại

Cài lại drupal

Các bạn igiúp mình với. Mình upload core tải lên host rồi cài đc nửa thì kết nối internét bị ngắt.

Cuối cùng file ko ra file web ko ra web. Xóa database đi để cài lại thì nó ko cho cài, kiểm tra host thì cứ xuất hiện file detfause.setting.php. xóa rồi nó lại xuất hiện, ức hộc máu.

Các bạn giúp mình làm thế nào nhé, cảm ơn các bạn.

Subscribe to RSS - cài lại