carousel

Làm 1 slide trong node full

Có ai đang làm drupal 7 cho mình hỏi nếu làm tin theo kiểu trang http://www.fastcodesign.com/ thì sử dụng module nào và làm như thế nào không? Trong mỗi node thì trường ảnh tin được thay hẳn bằng 1 slide anh của tin đó. Kể cả view full node cũng vậy? Nếu áp dụng vào drupal 6 thì sử dụng và làm như thế nào?

Subscribe to RSS - carousel