cck

CCK : multi-value text field

Làm thế nào để làm một cái text field trong CCK có nhiều value khác nhau nhỉ. Ví dụ như nếu post một danh sách track nhạc lên thì mình có thể kèm theo thông tin nhạc sỹ, độ dài, bit-rate, ........ tương ứng với track nhạc đó.

Hiện giờ text field của CCK cho có mỗi 1 value. Drupal 6, CCK 6.x-2.9.

Tags: 
Subscribe to RSS - cck