chậm

Sửa node type load chậm hoặc không vào được

Mình có dùng taxonomy menu, và mình có rất nhiều taxonomy (vài ngàn). Các menu items từ terms này rất quan trọng, mình không thể bỏ được.\Sau khi create menu thì vào các trang sửa kiểu nội dung rất chậm, thậm chí không vào được.
/admin/structure/types/manage/page
Mình đoán rằng tại trong trang này có chỗ cài đặt menu cho node. Cái này load toàn bộ menu items để mình lựa chọn.

Subscribe to RSS - chậm