chặn IP

Chặn và mở lại truy cập cho IP

Ngày trước mình có dùng chặn IP để chặn IP từ Mỹ vì spam ghê quá.
Bây giờ muốn mở lại mà quên mất tiêu. Đã xóa trong admin/config/people/ip-blocking rùi. Cũng xóa trong Home (admin) |
admin {Blocked Ips}
của kloxo
Tìm trong .htaccess của Drupal thì không thấy chặn chỗ nào.
1. Mình còn chỗ nào chưa kiểm tra không nhỉ?

Tags: 
Subscribe to RSS - chặn IP