check like fanpage

SDK Facebook check like fanpage

hi mọi người, hiện e đang làm 1 website về game, nó có 1 trang dùng để phát giftcode cho gamer, quy trình hoạt động của trang là: 1. check coi user đã like fanpage của game chưa? 2. nếu chưa thì yêu cầu user like fanpage của game 3. nút nhận giftcode hiện ra và nhấp vào để nhận giftcode.

Subscribe to RSS - check like fanpage