Kết nối database

Kết nối database ngoài

chào anh em Group
mình đang vướng mắc 1 vấn đề mong được anh em chỉ giáo
Hiện mình có 1 site dùng D7 và 1 site dùng D6
trên site D7 giờ mình muốn tạo 1 kết nối đến database của D6 để thực hiện query select ( lấy 1 vài thông tin)
mình đã cấp quyền cho phép user site D7 có thể đọc database của site D6 nhưng mình kết nối không được

Subscribe to RSS - Kết nối database