modules

Tạo block connect đến Facebook và Twitter

Mình đang cần tạo 1 block để connect site của mình đến facebook và twitter. Vậy mình nên tạo 1 block với 2 ảnh trong đó có kèm link hay có module nào có thể xử lí tốt vấn đề này ko ?
Mong mọi người giúp đỡ,
Thanks in advance :)

Subscribe to RSS - modules