quiz

Một ngày chỉ được xem 1 quiz

Chào các bạn, Minh đang sử dụng module Quiz để tạo nội dung. Giờ mình muốn mỗi user chỉ có thể Start (take) 1 Quiz trong 1 ngày. Ví dụ hôm nay 25/04 user1 start Quiz2 thì không thể start bất kỳ Quiz nào khác. Cho tới ngày 26/4 mới có thể start quiz khác.

Các bạn có giải pháp gì chỉ giúp mình với.

Cảm ơn các bạn!

Tags: 
Subscribe to RSS - quiz