Sách về Drupal

This book, "Drupal 7 – the Essentials" was written and published in 2011 for the DrupalCon London conference, and added under creative commons license to drupal.org in May 2012.

You are encouraged to edit and improve the pages in this book, correcting typos or updating outdated information and adding new things that fit in the scope of this book.

Have fun!

Dành cho lập trình viên, cuốn sách chỉ ra những phương pháp cũng như những sai lầm cần tránh khi làm việc với Drupal. Bạn sẽ được giới thiệu toàn cảnh về Drupal (nhân, cũng như các mô đun contrib chính yếu), kĩ năng lập trình, cách gỡ rối...

Sách dày 114 trang, được ấn hành bởi NXB O'Reilly vào tháng 12/2012. Tác giả sách, Jennifer Hodgdon, là người chịu trách nhiệm mảng tài liệu trên drupal.org, cô cũng commit trực tiếp các lỗi liên quan đến tài liệu.

Một quyển sách hay, dành cho người mới bắt đầu, dài chưa đến 100 trang. Sách có cách diễn giải sống động, dễ hiểu, và không đề cập đến một dòng lệnh nào. Theo lời tác giả thì "Tôi không phải là nhà phát triển Drupal, tôi không biết code." Tuy nhiên, trong 7 tiếng, bạn sẽ học được cách xây dựng và tối ưu một website Drupal hoàn chỉnh.

Tác giả sách này là anh Tuthanh, một người Việt Nam. Sách hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tìm thấy tại trang chủ.

Có lẽ là quyển sách dày nhất về Drupal 7, bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau: code, kiểm thử, quản lí dự án...