Tài liệu

Question 0: Drupal có nhiều khái niệm quá. Có nơi nào tổng hợp các khái niệm của Drupal không?

General Concepts

Question 1: Tôi mới tìm hiểu Drupal, có chương trình học hay -- nội dung đầy đủ, trình bày dễ hiểu?

Bạn có thể học theo chương trình học 4 tuần của NodeOne

Question 2: Tôi là Developer, tôi muốn phát triển ứng dụng web trên nền Drupal. Tôi cần làm gì?

Bạn nên đọc Documentation của Drupal.org, Drupal API, hoặc đọc sách Drupal 7 Module Development

Question 3: Drupal site của tôi chạy chậm quá, xin cho tôi vài kinh nghiệm tối ưu Drupal được không?

Question 4: Hình như Drupal có cái cách viết code riêng thì phải? Cho tui xin vài link để tìm hiểu sâu hơn về cái này với!

Question 5: Rầu quá, Drupal tui bị lỗi 500 );

Nhiều người cũng gặp lỗi này. Bạn tham khảo với từ khoá 500 nhé.

Question 6:: Drupal 8 khác 7 nhiều quá, khó học quá. Là Drupal dev, tôi phải làm sao?

Bạn nên chuyển qua dùng BackdropCMS, đây là bản fork của Drupal, thân thiện với Drupal 7 developer.

Question 7: Cộng đồng Drupal năng động, tôi không có thời gian cập nhật thông tin mỗi ngày. Trường hợp này, tui phải làm sao?

Có rất nhiều người như bạn, đừng lo, đã có TheWeeklyDrop, tuần tin Drupal, sưu tập các tin cần thiết nhất cho bạn — Lập trình viên Drupal.

Tags: