02 Senior/Mid Drupal 8 developer làm việc tại hà nội - lương 18-25M

Mô tả cv:
Tham gia xây dựng hệ thống thi thử tiếng anh online với đối tượng người dùng là sinh viên trên khắp thế giới.

Yêu cầu công việc:
- Minimum of 1 year proven experience with HTML5, CSS and Javascript and strong PHP/Drupal 8 skills
- Experience and knowledge of Quiz/Quizz/H5P modules is highly desirable
- Knowledge and experience in the development and implementation of public facing web-based systems
- Demonstrated ability and experience working with front end web development such as HTML, CSS, PHP, JQuery
- Ability and experience working with one or more server-side web development toolsets

Nice to have
- Redis
- Agile Development / SCRUM

Lương 18-25M tùy trình độ kinh nghiệm
Thử việc full lương 1 tháng
Thưởng nguyên tháng 13 cho cả thành viên mới

Nộp hồ sơ theo địa chỉ danny.n@intergreat.com

Employment type: 
Full time