Cần tìm người code drupal hợp tác lâu dài

Bên mình đang cần team hoặc công ty chuyên làm drupal hợp tác lâu dài vì 6 tháng bên mình cập nhật giao diện và tính năng website 1 lần. Email liên hệ: minhthangmkt@gmail.com

Employment type: 
Contract

Comments