Drupal Technical Leader - OFFER UP TO $2500

= Bạn có những vai trò tương tự như trưởng nhóm/quản lý nhóm Drupal bao gồm hơn 5 thành viên và bạn có kinh nghiệm làm việc ở các nhóm đa văn hóa

= Bạn là một chuyên gia về Drupal 7 & 8

= Có kinh nghiệm thực tiễn về phát triển và deploy các ứng dụng web với lưu lượng lớn

= Nắm vững về nền tảng cơ bản của Linux, kể cả mạng, hệ thống file (file system), bảo mật và SSH

= Có kinh nghiệm về MySQL và Postgres, kể cả tối ưu hóa truy vấn

= Quen thuộc với các công cụ giải quyết sự cố (Ví dụ như: netstat, iostat, traceroute, strace)

= Hiểu rõ giá trị của các cam kết về chuyển giao được tạo ra bởi nhóm phát triển

Phúc lợi

= Lương rất cạnh tranh

= Thường đi công tác nước ngoài

= Các buổi chào đón nhân viên mới vui nhộn

= Chương trình thể thao

= Các buổi hội thảo đào tạo

= Con đường phát triển sự nghiệp rõ ràng

= Định hướng và phát triển nhân viên

*** LIên hệ: phuc.truong@tog.com.vn

Employment type: 
Full time