Hà Nội - Cần tìm người chuyên về Drupal làm thêm

Hà Nội cần tìm một người giỏi về cài đặt, cấu hình, nâng cấp...cho drupal. Làm thêm ngoài giờ theo thoả thuận. Liên hệ 0983.545141. Email: kienmid@gmail.com

Employment type: 
Part time